8 misvattingen over rugpijn

rugpijn

Wie kent het niet? Je krijgt van iemand goedbedoelde adviezen wanneer je last hebt van rugpijn. Sommige adviezen kloppen, maar er zijn ook veel misvattingen over rugklachten. In deze blog neem ik acht veelvoorkomende misvattingen door.

Scans vinden zelden de oorzaak van rugpijn

Men denkt vaak dat een scan de oplossing biedt voor het ontrafelen van rugpijn. In veel gevallen zijn er op scans afwijkingen zichtbaar. Echter is het verband tussen deze afwijkingen en de pijn in de rug onduidelijk. Dezelfde soort afwijkingen leveren bij de één veel klachten op, terwijl de ander geen pijn ervaart. Een scan is voor een kleine groep mensen zinvol.

Je rug slijt niet sneller door gebruik

Bewegingen als buigen en tillen zijn niet de veroorzakers van slijtage. Dit zijn activiteiten die de rug juist versterken. Slijtage aan de rug ontstaat wanneer er een verkeerde stand van de wervels ten opzichte van elkaar is. Zwaar tillen of buigen kan dan overbelasting veroorzaken. Het is belangrijk om je spieren sterk te houden. Dit doe je door voorzichtig op te bouwen in de belasting.

Ouder worden is geen oorzaak van rugpijn

Er heerst een gedachte dat leeftijd een rol speelt bij een vergrote kans op rugpijn. Dit is wetenschappelijk niet bewezen. Daarnaast speelt leeftijd geen rol bij het slagen van diverse behandelmethoden. Op elke leeftijd is behandeling zinvol. Wel moet de therapeut zelf overwegen om bepaalde technieken uit te voeren op bepaalde leeftijden. Bij het ouder worden is het risico op osteoporose aanwezig. Bij deze mensen is het niet verstandig om te kraken, omdat botten dan kunnen breken door de druk die geleverd wordt.

Pijn tijdens beweging is niet altijd slecht

Pijn is een signaal van je lichaam om je te waarschuwen dat er iets aan de hand is. Vermijden van beweging is geen oplossing. Beweging is juist een effectieve behandeling voor rugklachten. Tijdens het bewegen is het belangrijk om te luisteren naar de signalen die je lichaam geeft. Het lichaam weet uiteindelijk zelf het beste wat het nodig heeft om te herstellen.

chronische pijn

Rugpijn krijg je door een slechte houding

Er zijn lichaamshoudingen die ongemakkelijk zijn voor je rug. Het spiegelen van zo’n houding leidt niet direct tot rugklachten. Het wordt pas een probleem als je dagelijks je rug op de verkeerde manier blijft belasten. Het is veilig om te ontspannen tijdens staan, buigen of zitten.

Sterke rompspieren voorkomen rugpijn niet

Veel mensen denken dat sterke kernspieren rugpijn voorkomen. Het is belangrijk om een goede balans te vinden in het aan- en ontspannen van deze spieren. Het constant aanspannen van spieren kan juist klachten in de hand werken.

Injecties, operaties en sterke medicatie helpen zelden

Operaties, injecties en sterke pijnstillers zijn op lange termijn vaak niet effectief tegen rugpijn. Deze interventies brengen risico’s met zich mee en kunnen bijwerkingen veroorzaken. Naast deze interventies, zal er altijd gekeken worden naar andere interventies om pijn onder controle te krijgen.

Een hevige plotse pijnprikkel is geen blessure

Een intense pijnscheut in de rug duidt zelden op schade aan de rug. Wel is het een signaal van je lichaam dat je uit moet kijken en dus wat rustiger aan moet doen. Slaaptekort, inactiviteit, overbelasting, spanning en stress zijn boosdoeners voor plotse pijn. Het is dus van belang dat je deze factoren onder controle hebt om herhaling te voorkomen.

Leeftijd en een verkeerde houding zijn dus niet altijd veroorzakers van rugklachten. Pijn tijdens het bewegen of het ontstaan van hevige pijn bij bepaalde bewegingen is een signaal dat er iets aan de hand is. Luister naar dit signaal en laat je rug nakijken door een specialist wanneer je regelmatig klachten hebt van je rug. Scheefstanden zijn vaak een in stand houdende factor bij rugklachten. Ga niet voor de makkelijkste weg, maar kijk hoe therapie aanvullend kan zijn op operaties, injecties en medicatie. 

In het eerste punt heb ik aangegeven dat scans zinvol kunnen zijn voor een kleine groep mensen. Daarentegen ben ik wel van mening dat scans bij kunnen dragen aan het inzicht van de fysiotherapeut. Deze informatie zorgt ervoor dat de therapeut gerichter kan behandelen. Zijn er scans van jouw rug gemaakt, neem deze samen met het verslag mee naar de praktijk.

Heb je vernieuwd inzicht gekregen in rugpijn, maar ook vragen? Neem contact op voor antwoorden op jouw vragen.


5 negatieve gezondheidseffecten van smartphonegebruik