De impact van chronische pijn

chronische pijn

Chronische pijn zet je leven volledig op zijn kop. Je hebt nog zoveel plannen, maar vanwege de pijn lukt het je niet meer. Je wil gewoon in de maatschappij meedraaien, maar jouw pijn laat dat niet toe. Wanneer wordt pijn als chronisch beschouwd? En welke vorm van pijn komt het meeste voor? In deze blog geef ik je feiten en cijfers over chronische pijn.

Wanneer is er sprake van chronische pijn?

Je lichaam heeft een zelf herstellend vermogen. In de meeste gevallen lopen pijn en het herstel van weefsel synchroon. Soms blijft iemand pijn ervaren, zelfs nadat de oorspronkelijke bron van de pijn al hersteld is. Pijn wordt als chronisch beschouwd wanneer pijnklachten langer dan drie maanden aanhouden. Pijn heeft daardoor niet altijd een duidelijk aanwijsbare oorzaak. 

Wat zijn de cijfers?

De gemiddelde leeftijd van mensen met chronische pijn is vijftig jaar. Zeven op de tien pijnpatienten is vrouw. Slechts een klein deel (9%) van de groep patiënten met chronische pijn kan geen normale dagelijkse activiteiten uitvoeren. Ruim een kwart van de pijnpatiënten maakt zich zorgen om het beloop van hun carrière, omdat deze beïnvloed wordt door hun pijn.

Bij een kwart van de pijnpatiënten is de oorzaak voor hun pijn onbekend. In 41% van de gevallen wordt er zelfs nooit een diagnose gesteld waardoor de pijn is ontstaan. Voor de mensen die wel een diagnose krijgen, is iets meer dan de helft van deze groep ontevreden over de verklaring van hun pijn. Zij zijn eerder geneigd om een second opinion aan te vragen.

Wat zijn de meest voorkomende klachten?

64% van de pijnpatiënten ervaart ernstige tot zeer ernstige pijnklachten. Rugklachten zijn met 42% van de gevallen de meest voorkomende klachten. Daarnaast is artrose (slijtage) met ongeveer een kwart de grootste veroorzaker van chronische pijn.

Naast lichamelijke klachten brengt chronische pijn ook mentale en sociale problemen met zich mee. Het overgrote deel van deze patiëntencategorie (70%) kampt met slapeloosheid en somberheid. Hierdoor ligt een depressie op de loer voor deze mensen. Ongeveer de helft van de patiëntengroep ervaart pijn als negatieve invloed op hun relatie met familie en vrienden. Zij voelen zich vaak niet begrepen of gesteund. Door alle beperkingen die pijnpatiënten ervaren, leven zij vaak in een sociaal isolement.

Behandeling van chronische pijn

In driekwart van de gevallen heeft de patiënt er geen vertrouwen in dat hij binnen een jaar zonder klachten kan functioneren. Ondanks dit gegeven, is deze patiëntengroep vaak heel actief op zoek naar oplossingen voor hun klachten. Zij bezoeken minstens tien keer een behandelaar, voordat zij overstappen naar een andere vorm van therapie. In 58% van deze gevallen zoekt iemand langer dan een jaar naar een behandeling die helpt. Een derde van de pijnpatiënten komt uiteindelijk terecht op de pijnpoli voor behandeling. Toch bezoekt twintig procent van de patiënten nooit de huisarts of een behandelaar.

Ik heb je veel cijfers en feiten gegeven over chronische pijn. Heb jij klachten? Laat deze niet uit de hand lopen en neem contact op met een professional. Zorg altijd dat je zo veel mogelijk over jouw klachten verteld, zodat een zorgverlener de juiste conclusies kan trekken. Zo kunnen zorgprofessionals je zo goed mogelijk doorverwijzen en informeren over jouw klachten.


9 gezondheidsvoordelen van yoga